Inquiry
Form loading...

Biz näme edýäris

Satuw, önümçilik we dizaýn üçin täjirçilik ýyladyşhanalary

Parnik enjamlarymyz we desgalarymyz size deňsiz-taýsyz güýç berýär. üstünlikli ekinler. ruhy rahatlyk.

JIAPEI-de 1996-njy ýyldan bäri dünýä derejesindäki dizaýner, gurnaýjy we täjirçilik ýyladyş öndürijisi bolup işleýäris, hödürleýändigimize buýsanýarys we ýyladyşhanalarymyz dowam eder. Ine, size laýyk söwda teplisasyny dizaýn etmegiň, öndürmegiň we gurmagyň usullary.

vr
 • 1995
  Döredildi
 • 30
  köp ýyllyk tejribe
 • 5186
  inedördül metr zawod
 • 277
  dünýädäki müşderiler
index_greenhouse8u2

Bir duralga

Onlaýn söhbetdeşlik
 • wechat

  WeChat

 • whatsapp

  WhatsApp

654b3e40rm
index_one_stop02haj

Hyzmatdaşlyk prosesi

zerurlyklaryňyzy alyň

Biziň üçin habarlaşmak we dizaýnerlerimiz we satuw işgärlerimiz bilen aragatnaşyk saklamak isleýän ýoluňyzy saýlap bilersiňiz, şeýlelik bilen teplisanyň görnüşi, ulanylyşy, material saýlanylyşy we býudjetiňizi öz içine alýan aýratyn zerurlyklaryňyza çalt we hemmetaraplaýyn düşünip bileris. has netijeli.

index_one_stop0164e

Hyzmatdaşlyk prosesi

dizaýn

Satylýan söwda ýyladyşhanalarymyzyň hemmesi islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin seresaplylyk bilen düzülendir. Teplisa desgalaryny dizaýn edenimizde, JIAPEI-de ilkinji nobatymyz ösümlik gurşawynyň hilini üpjün etmekdir. Ösümlikleriň ösmegine itergi berýän we elementlerden goraýan gurşaw döretmek, islendik teplisanyň esasy wezipesi bolmaly.

654b3ab6eg

Hyzmatdaşlyk prosesi

Önümçilik

Iň oňat öndürijilik bilen üpjün etmek üçin, teplisa öndürýän kompaniýamyz satuw üçin güýçli we çydamly täjirçilik ýyladyşhanalaryny hödürleýär. Biziň üçin elýeterli diňe ýokary hilli gurluşyk materiallaryny ulanmakdan başga-da, teplisa öndürijilerimiz iň häzirki zaman enjamlaryndan hem peýdalanýarlar. Muňa gidrawlik arra we CNC togalanýan maşynlar girýär. Kebşirleýjilerimiziň hemmesi iň ýokary standartlara kepillendirilen A660. Bu, polat we alýuminiý köp sanly täjirçilik teplisa programmalary üçin dünýädäki önümçilik ýyladyşhanalaryna öwürmäge ukyplydygyny aňladýar.

index_one_stop04jh3

Hyzmatdaşlyk prosesi

Gurluşyk

Househli teplisa desgalarymyz üçin gurluşyk meýilnamalarynyň doly toplumyny hödürleýäris. Bu, teplisanyň gurluşygynyň mümkin boldugyça rahat geçmegine kömek edýär. Mundan başga-da, müşderilerimize gurnamagyna ýolbaşçylyk etmek üçin JIAPEI gözegçilerimizden birini işe almak mümkinçiligini berýäris. Mundan başga-da, dizaýn we gurluşyk hyzmatynyň bir bölegi hökmünde hatda tutuş bir teplisa gurluşyk toparyny hem berip bileris. Ekipa .ymyz, teplisanyň dizaýnyndan başlap, gurluşyk işine çenli ýyladyşhana önümçiliginiň her bir bölegine gözegçilik eder.

index_greenhouse8u2

Teplisa

Haryt

Siksiýa git
index_Wertikal-gidroponik1ce
04

Dik gidroponiki

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_57zy
05

Matrisa tanky

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_LED-lightibn
06

Yşyk-diodly yşyk

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_7e8p
01

Bag ýyladyşhanasy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_8xdk
01

Gollandiýaly barreller

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_9r1l
01

HDG turba

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_1vtc
01

Tohum

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_299v
02

Dik tohum

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_3u26
03

Gidroponika

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_Wertikal-gidroponik1ce
04

Dik gidroponiki

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_57zy
05

Matrisa tanky

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_LED-lightibn
06

Yşyk-diodly yşyk

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_7e8p
01

Bag ýyladyşhanasy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_8xdk
01

Gollandiýaly barreller

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_9r1l
01

HDG turba

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_1vtc
01

Tohum

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_299v
02

Dik tohum

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_3u26
03

Gidroponika

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_Wertikal-gidroponik1ce
04

Dik gidroponiki

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_products_57zy
05

Matrisa tanky

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_LED-lightibn
06

Yşyk-diodly yşyk

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi bir

Daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy

Siksiýa git
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_4kys
04

kompýuter tagtasy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_5gye
05

Aýlanyş muşdagy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_Insulated-Quiltkdl
06

Izolýasiýa düşegi

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_7y7g
01

Iň ýokarky penjire

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_89j3
01

Gapdal açylýan penjire

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_97pw
01

Jübi suw sepiji suwaryş

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_1hs1
01

Tohum beriji

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_2oul
02

Janköýer

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_3f53
03

Suw perdeleri

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_4kys
04

kompýuter tagtasy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_5gye
05

Aýlanyş muşdagy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_Insulated-Quiltkdl
06

Izolýasiýa düşegi

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_7y7g
01

Iň ýokarky penjire

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_89j3
01

Gapdal açylýan penjire

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_97pw
01

Jübi suw sepiji suwaryş

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_1hs1
01

Tohum beriji

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_2oul
02

Janköýer

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_3f53
03

Suw perdeleri

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_4kys
04

kompýuter tagtasy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_En مۇھىت-gözegçilik-ulgam_5gye
05

Aýlanyş muşdagy

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
index_Insulated-Quiltkdl
06

Izolýasiýa düşegi

2018-07-16
Size amatly ýaşaýyş gurşawyny dörediň.
has giňişleýin gör
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi bir